Drzewicz

Fojutowo


wiecej

Galeria wideo


wiecej

Zwierzęta zamieszkujące Bory Tucholskie

Teren Tucholskiego Parku Krajobrazowego zamieszkuje wiele różnorodnych gatunków ssaków, ptaków, płazów, gadów, owadów oraz ryb. Mimo to, nie spotkamy już tutaj  spotkamy już olbrzymiego żubra, ociężałego niedźwiedzia, wielkiego tura. Tur masowo zamieszkiwał Bory Tucholskie. Ten ogromny zwierz, który stanowił niezaprzeczalną chlubę naszej dawnej puszczy już do nas nie powróci. Trudno jest cokolwiek powiedzieć o możliwości powrotu do Borów Tucholskich, kiedyś licznie występujących tu żubrów i niedźwiedzi. Nieobecny do niedawna na tym terenie bóbr – przy pomocy człowieka – osiedla coraz to nowe obszary. Spośród zwierząt do miana dzisiejszego króla borów pretenduje jeleń. Spotkać go można np. wczesnym rankiem lub późnym wieczorem. Licznie występuje także sarna. Zamieszkuje ona obrzeża lasów, łąki śródleśne, pola uprawne. Z pozostałych gatunków zwierząt kopytnych okresowo na terenie parku przebywają łoś i daniel. Pospolity jest dzik, jego ślady można spotkać przez cały rok w różnych partiach lasu, szczególnie na siedliskach, gdzie występuje dąb. Największymi drapieżnikami występującymi w Bo wilk. Pierwszy z nich w Borach Tucholskich nie występuje. Wilki natomiast można spotkać sporadycznie w okresie bardzo mroźnych zim. Żyją lis, kuna leśna, tchórz, łasica oraz spotykana nad Brdą wydra. Nad brzegami rzek i małych jezior spotkać można piżmaka i karczownika. W koronach drzew żyją wiewiórki, koszatki i popielice. W warstwie runa leśnego i ściółki najliczniej występującymi gryzoniami są nornice rude i wielkookie myszki leśne. Na polach śródleśnych występuje mysz leśna i nornik zwyczajny, na łąkach zaś i w dolinach rzek nornik bury i badylarka. Zając szary to pospolity mieszkaniec polan śródleśnych, pól uprawnych i zarośli. Czasowo przebywają tu głuszec i cietrzew. Zarośla śródpolne i obrzeża lasu zamieszkują bażant i kuropatwa. Do grupy stałych mieszkańców można zaliczyć dzięcioły, w tym dzięcioł czarny i zielony. Nie można też pominąć występowania drapieżników dziennych, z których oprócz myszołowa, jastrzębi, krogulca i gołębiarza spotyka się polującego orła bielika, orła rybołowa, kanie – rudą i czarną oraz sokoły – pustułka i kobuz. Z drapieżników nocnych na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego spotkać można: puchacza, sowę uszatą i płomykówkę.

Ten wpis umieszczono w kategorii Bez kategorii. Dodaj link do ulubionych. Zarówno komentarze jak i trackbacki są aktualnie wyłączone

©2012 przez Bory-Tucholskie.info.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.