Drzewicz

Fojutowo


wiecej

Galeria wideo


wiecej

Wody Borów Tucholskich

Wody powierzchniowe Borów Tucholskich  są obok rzeźby terenu i szaty roślinnej podstawowym elementem krajobrazu. W ich skład wchodzą liczne rzeki i jeziora. Wszystkie cieki wodne należą do lewego dorzecza Wisły, płynąc na południe lub południowy wschód ku pradolinie Wisły, zgodnie z nachyleniem terenu ukształtowanym w epoce lodowcowej. Odprowadzają one swoje wody dawnymi szlakami odpływu wód roztopowych. W związku ze znacznym nachyleniem sandru wszystkie rzeki maja stosunkowo duży spadek i przypominają rzeki typu podgórskiego. Najważniejszymi rzekami Borów Tucholskich są Brda i Wda zwana Czarną Wodą. Rzeki Brda i Wda stanowią główne osie hydrograficzne Borów Tucholskich.
Charakteryzują się:
– wyrównanymi stanami i przepływami wód w ciągu roku hydrologicznego,
– względnie wysoką jakością wód w porównaniu do innych rzek Niżu Polskiego,
– dużym udziałem szaty leśnej i naturalnych zbiorników wodnych, w obrębie dorzecza,
– zagospodarowaniem i wykorzystaniem wód głównie dla potrzeb rolniczych (nawodnienie łąk systemami kanałów melioracyjnych – Wielki Kanał Brdy i Wdy),
– dobrymi warunkami tranzytowymi dla turystyki kajakowej,
– dużymi spadkami oraz dobrze wykształconymi dolinami, wcinającymi się w otaczające podłoże sandrowe do 10 metrów i głębiej.
Bory Tucholskie  są obszarem wybitnie jeziornym. Jeziora, najczęściej typu rynnowego, tworzą charakterystyczne systemy łańcuchowe powiązane wspólnym odpływem. Przykładem tego są jeziora na szlaku Zbrzycy i Brdy. Wszystkie naturalne zbiorniki wodne na obszarze Borów Tucholskich powstały w okresie recesji ostatniego zlodowacenia. Najczęściej spotykanym typem genetycznym to jeziora rynnowe, które powstały w wyniku erozyjnej działalności wód lodowcowych. To jeziora długie i wąskie.
Często występują na sandrze jeziora wytopiskowe, które powstały przez wytopienie się izolowanych brył martwego lodu. Jeziora takie charakteryzują się niewielką choć zróżnicowaną głębokością, nieregularnym, silnie rozwiniętym zarysem linii brzegowej, oraz zaawansowanym procesem zanikania. Przykładami są jeziora Kruszyńskie, Somińskie.

Na terenie Borów Tucholskich oprócz wymienionych typów jezior znajdziemy jeszcze jeziora morenowe, występujące najczęściej w postaci zaokrąglonych niecek (np. Wielewskie). Powstały w zagłębieniach utworzonych w wyniku nierównomiernej akumulacji lodowcowej.
W tym parku występują także jeziora lobeliowe, które charakteryzują się bardzo czystą wodą oraz specyficzną roślinnością, nie spotykana w innych typach jezior.

Ten wpis umieszczono w kategorii Bez kategorii. Dodaj link do ulubionych. Zarówno komentarze jak i trackbacki są aktualnie wyłączone

©2012 przez Bory-Tucholskie.info.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.