Drzewicz

Fojutowo


wiecej

Galeria wideo


wiecej

Atrakcje Turystyczne

Ciekawe miejsca w Borach Tucholskich.

Bory Tucholskie, to jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce. Obejmują one ponad 250 tysięcy hektarów powierzchni leśnej. Rozległe lasy, malownicze jeziora, mnogość zwierząt, stwarzają idealne warunki dla osób, które oczekują wypoczynku w miejscu spokojnym i blisko natury.

Niewątpliwie największą zaletą Borów jest nieskazitelna natura, warto również wspomnieć o tym, że na terenie Rezerwatów znajdziemy takie gatunki roślin, które są uznawane za relikty, na przykład: zimoziół północny, wierzba lapońska, fiołek torfowy i inne. Ze zwierząt możemy wymienić chociażby jelenie, sarny, rysie, piżmaki, itd. Może to być więc okazja do tego, aby z bliska przyjrzeć się zwierzętom w ich naturalnym środowisku.

Najciekawszymi miejscami znajdującymi się na terenie Borów Tucholskich poza Rezerwatami Przyrody są: akwedukt w Fojutowie i kręgi kamienne w Odrach. Są one „DOWODEM” na to, jak wyglądała przeszłość Polski. Akwedukt jest największą budowlą tego typu w Polsce i nawiązuje do idei wodociągów rzymskich. Kręgi kamienne są pozostałością cmentarzyska powstałego prawdopodobnie między I i II wiekiem n. e. Znajdują się tam również kurhany, a w nich odkryto ponad 600 grobów. Obszar ten to nie tylko malownicze krajobrazy, ale również miejsca ciekawe pod względem historycznym i architektonicznym.

Każdy zakątek przepięknych Borów Tucholskich zasługuje na uwagę. Niespotykane krajobrazy, malownicze jeziora i lasy potrafią każdego zafascynować. Niemożliwe jest opisanie wszystkich tych pięknych miejsc, dlatego przedstawiamy tylko atrakcyjne punkty, których nie powinna omijać osoba zwiedzająca.

Akwedukt w Fojutowie

Akwedukt w Fojutowie można zaliczyć niewątpliwie do jednej z najciekawszych atrakcji Borów Tucholskich. Jednocześnie to najdłuższa i najmasywniejsza tego typu budowla w Polsce (75 m szerokości), która nawiązuje do idei rzymskich akweduktów. Różnica wysokości pomiędzy lustrami przecinających się rzek wynosi około 9m. Zbudowano go w 1848 r. z kamienia oraz ciętej cegły a w latach 70 przeprowadzono remont sklepienia ( wyłożono płytami żelbetonowymi ). Przez tunel przepływa Czerska Struga, natomiast przęsło łączy wody kanału Brdy, która nawadnia okoliczne zakątki. Akwedukt w Fojutowie znajduje się na trasie Tuchola-Czersk.


Mylof

Mylof to wieś położona niedaleko Rytla w powiecie chojnickim (położona 22 km na zachód od Czerska, 7 km od Rytla). Istnieje tu zapora spiętrzająca wody Brdy z przepustem wodnym w postaci schodków (spadek wody 12 m, prędkość 22 m/s) obok zapory znajduje się elektrownia wodna. Poza tym mieści się tu największy zakład hodowli pstrąga tęczowego, a także punkt jednego z etapów spływów kajakowych Brdą.Rezerwat przyrody Cisy Staropolskie

Rezerwat przyrody “Cisy Staropolskie” im. Leona Wyczółkowskiego jest najstarszym rezerwatem w Polsce i drugi pod tym względem w Europie. Rezerwat przyrody (85,73 ha) nad jeziorem Mukrz o powierzchni 43,3 ha, stanowiący największe w Polsce naturalne stanowisko cisa (Taxus baccata L.), objęte ochroną od 1827 r. Wśród drzewostanów mieszanych (sosna, dąb, lipa, klon, brzoza, jesion, olcha) rośnie tu na piaszczystych glebach ok. 4 tys. kilkusetletnich okazów. W latach 1926 – 1935 w “świętym Gaju” przebywał często L. Wyczółkowski rysując kredą litograficzną ponad 100 portretów sędziwych cisów (m.in. “Chrobrego” o średnicy 2,5 m) i sosen.

Kręgi Kamienne w Odrach

Kamienne Kręgi to największe w Polsce skupisko kamiennych kręgów, prawdopodobnie cmentarzysko Gotów z I i II w. n.e. Rezerwat położony jest po prawej stronie rzeki Wdy. Kręgi liczą od 15 do 33 m średnicy. W każdym kręgu jest od od 16 do 29 kamieni wystających z ziemi na 20 do 70 cm. Oprócz kręgów na terenie rezerwatu znajdują się także kurhany . W kręgach i kurhanach odkryto ponad 600 grobów. Od 15 września 1958 teren ten stanowi prawnie chroniony rezerwat przyrody . Stworzono go nie tylko dla zachowania obiektu archeologicznego, ale również w celu ochrony ponad 86 gatunków porostów (zwykle obserwowanych wyłącznie na terenach wysokogórskich), które odkryto na 300 głazach.


©2012 przez Bory-Tucholskie.info.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.